تبلیغات
صحنه - ادوار ریاست جمهوری
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392

ادوار ریاست جمهوری

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :ترین ها ،اجتماعی ،سیاسی ،


اولین دوره

- تاریخ برگزاری: 5 بهمن 1358
- رئیس جمهوری منتخب: ابوالحسن بنی صدر با ۱۰ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۷۵۲ رای
- نفر دوم: احمد مدنی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۱۲۴ نفر
- رقبای نهایی: ۹۵ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۲۰ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۶۴۳ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۸۷ نفر
- درصد مشارکت: ۶۷.۴ درصد

*ریاست جمهوری بنی‌صدر تنها ۱۷ ماه به طول انجامید. وی در این مدت به تدریج با تمامی نهادهای انقلابی وارد فاز مقابله شد و در کنار عدم توجه به مصوبات قانونی مجلس به حمایت از گروه‌هایی چون مجاهدین خلق پرداخت. اینچنین بود که ابتدا در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ با حکم امام خمینی (ره)  از فرماندهی کل قوا برکنار شد. ۱۱ روز پس از صدور حکم امام‌، در 31 خرداد 1360 لایحه عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر برای ادامه ریاست جمهوری در مجلس به تصویب رسید. سرانجام در اول تیرماه ۱۳۶۰ متعاقب تصویب لایحه، امام در پاسخ به نامه رئیس مجلس‌، بنی‌صدر را از ریاست جمهوری عزل کرد.
دومین دوره

- تاریخ برگزاری: 2 مرداد 1360
- رئیس جمهوری منتخب: محمدعلی رجایی با ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۰ رای
- نفر دوم: عباس شیبانی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۷۱ نفر
- رقبای نهایی: ۴ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۲۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۷ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۰۳ نفر
- درصد مشارکت: ۶۴.۲ درصد

*در روز ۸ شهریور ۱۳۶۰ محمدعلی رجایی رییس‌جمهوری و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر وقت به همراه گروهی از اعضای هیات دولت در انفجار دفتر نخست‌وزیری به شهادت رسیدند.سومین دوره

- تاریخ برگزاری: 10 مهر 1360
- رئیس جمهوری منتخب: آیت الله خامنه ای با ۱۵ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۸۷ رای
- نفر دوم: اکبر پرورش
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۴۶ نفر
- رقبای نهایی: ۴ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۲۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۷ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۷ نفر
- درصد مشارکت: ۷۴.۲ درصدچهارمین دوره

- تاریخ برگزاری: 25 مرداد 1364
- رئیس جمهوری منتخب:آیت الله خامنه ای با ۱۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۲ رای
- نفر دوم: حبیب الله عسکراولادی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۵۰ نفر
- رقبای نهایی: ۳ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۲۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۰۲ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۸۷ نفر
- درصد مشارکت: ۵۴.۷ درصدپنجمین دوره

- تاریخ برگزاری: ۶ مرداد ۱۳۶۸
- رئیس جمهوری منتخب: اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رای
- نفر دوم: عباس شیبانی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۷۹ نفر
- رقبای نهایی: ۲ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۳۰ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۹۸ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ نفر
- درصد مشارکت: ۵۴.۶ درصدششمین دوره

- تاریخ برگزاری: ۲۱ خرداد ۱۳۷۲
- رئیس جمهوری منتخب: اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۰ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۴۹۹ رای
- نفر دوم: احمد توکلی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۱۲۸ نفر
- رقبای نهایی: ۴ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۳۳ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۵۵ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۷۸۷ نفر
- درصد مشارکت: ۵۰.۵ درصدهفتمین دوره

- تاریخ برگزاری: ۲ خرداد ۱۳۷۶
- رئیس جمهوری منتخب: محمد خاتمی با ۲۰ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۷۸۴ رای
- نفر دوم: علی اکبر ناطق نوری
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۲۳۸ نفر
- رقبای نهایی: ۴ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۳۶ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۴۸۷ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۲۹ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۷۴۵ نفر
- درصد مشارکت: ۷۹.۹ درصد
هشتمین دوره

- تاریخ برگزاری: ۱۸ خرداد ۱۳۸۰
- رئیس جمهوری منتخب: محمد خاتمی با ۲۱ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۵۳ رای
- نفر دوم: احمد توکلی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۸۱۴ نفر
- رقبای نهایی: ۱۰ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۴۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۳۰ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۲۸ میلیون و ۸۱ هزار و ۹۳۰ نفر
- درصد مشارکت: ۶۶.۶ درصد
نهمین دوره

مرحله اول
- تاریخ برگزاری: 27 خرداد 1384
- راه یافتگان به مرحله دوم:
- اکبر هاشمی رفسنجانی با ۶ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۱۲۲ رای
- محمود احمدی نژاد با ۵ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۱۲۹ رای
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۱۰۱۴ نفر
- رقبای نهایی: ۸ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۴۶ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۴۱۸ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۸۵۷ نفر
- درصد مشارکت: ۶۲.۸ درصد

مرحله دوم
- تاریخ برگزاری: 3 تیر 1384
- رئیس جمهوری منتخب: محمود احمدی نژاد با ۱۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۸۲ رای
- تعداد رای دهندگان: ۲۷ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۳۱ نفر
- درصد مشارکت: ۵۹.۸ درصددهمین دوره

- تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1388
- رئیس جمهوری منتخب: محمود احمدی نژاد با 24 میلیون و 527 هزار 516 رای
-نفر دوم: میرحسین موسوی
-تعداد ثبت نام کنندگان: 475 نفر
- رقبای نهایی: 4 نفر
- تعداد واجدان شرایط: 46 میلیون و 199 هزار 997 نفر 
- تعداد رای دهندگان: 39 میلیون و 165 هزار و 191 نفر
- درصد مشارکت: 85 درصد
یازدهمین دوره

تاریخ برگزاری: 24 خرداد 1392
-رئیس جمهوری منتخب: ؟
-نفر دوم: ؟
-تعداد ثبت نام کنندگان: 686 نفر
- رقبای نهایی: ؟
- تعداد واجدان شرایط: ؟
- تعداد رای دهندگان: ؟
- درصد مشارکت: ؟

نمودار میزان مشارکت مردم در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری
بیشترین ها و کمترین ها


* انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در 22 خرداد 88 از حیث مشاركت مردمی در پای صندوق های رأی با حدود 85% اولین مقام را پس از رفراندوم جمهوری اسلامی در بین انتخابات های برگزار شده پس از انقلاب اسلامی را دارا می باشد. 

* در میان 6 رئیس جمهوری منتخب گذشته در ده دوره ریاست جمهوری، حضرت آیت الله خامنه ای با 95.03% بیشترین میزان آراء را در دوره سوم كسب نمود. 

* كمترین میزان مشاركت مردم در ده انتخابات ریاست جمهوری مربوط به ششمین دوره ریاست جمهوری در 21 خرداد 72 با 50.66% و بالاترین مشاركت مردمی در دهمین دوره ریاست جمهوری در 22 خرداد 88 با 85% می باشد. 

* بیشترین تعداد نامزدهای تأیید صلاحیت شده در اولین دوره ریاست جمهوری با 107 نفر و كمترین نامزدها در پنجمین دوره با 2 نفر بوده است. 

* بیشترین افراد داوطلب ثبت نام كننده در نهمین دوره با 1014 نفر بوده و كمترین افراد داوطلب با 46 نفر در سومین دوره بوده است. 


Can Pilates make you look taller?
شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 08 و 03 دقیقه و 50 ثانیه
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be
really something which I think I would never understand.
It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to
get the hang of it!
Do you get taller when you stretch?
یکشنبه 12 شهریور 1396 ساعت 03 و 58 دقیقه و 24 ثانیه
These are genuinely wonderful ideas in on the topic of blogging.
You have touched some pleasant factors here. Any way keep up wrinting.
مریم شرقی
پنجشنبه 9 خرداد 1392 ساعت 14 و 24 دقیقه و 59 ثانیه
عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..
امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!
و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!
و به یــاد آوردم که دیـگر ، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…
و غمــت سـهم ِ مــن


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر