تبلیغات
صحنه - آیین نامه كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار
شنبه 20 مهر 1392

آیین نامه كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

ماده 1- به منظور تامین مشاركت كارگران و كارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت كار صیانت نیروی انسانی و منابع مادی كشور در كاگاههای مشمول و همچنین پیشگیر ی از حوادث و بیماری های ناشی  از كار ، حفظ و ارتقای سلامتی كارگران و سالم سازی محیط های كار ، تشكیل كمیته های حفاظت فنی و بهداشت كار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج دراین آیین نامه در كارگاههای كشور الزامی است .

ماده 2- كارگاههایی كه دارای 25 نفر كارگر باشند ، كارفرما مكلف است كمیته ای به نام كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار در  كارگاه با اعضای ذیل تشكیل دهد.

1-    كارفرما یا نماینده تام الختیار او

2-     نماینده شورای اسلامی كار یا نماینده كارگران كارگاه

3-     مدیر فنی و در صورت نبودن او یكی ار سر استادان كارگاه

4-     مسئول حفاظت فنی

5-     مسئول بهداشت حرفه ای

تبصره 1- مسئول حفاظت فنی می بایستی ترجیحا از فارغ التحصیلان بهداشت حرفه ای یا پزشك عمومی مورد تایید مركز بهداشت شهرستان باشد .

تبصره 3- اعضا كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار با هزینه كارفرما بایستی در برنامه های آموزشی و بازآموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت كار كه توسط ارگانهای ذیربط برگزار می گردد شركت نمایند.

تبصره 4- در كارگاههایی كه بین 25 تا 100 نفر كارگر داشته باشند در صورتیكه كه یك یا دو نفر از اعضای كمیته د ركارگاه حضور نداشته باشند جلسه كمیته با حداقل سه نفر از افراد مذكور تشكیل می گردد مشروط برآنكه در این كمیته مسئول حفاظت فنی یا مسئول بهداشت حرفه ای حضور داشته باشد .

ماده 3  در كارگاههایی كه كمتر از 25 نفر كارگر دارند و نوع كار آنها ایجاب نماید با نظر مشترك و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه ای محل ، كارفرما مكلف به تشكیل كمیته مزبور خواهد بود.

تبصره 1- دراین گونه كارگاهها با سه نفر از اعضا به شرح زیر تشكیل می گردد:

1-    كارفرما یا نماینده تام الختیار او

2-     نماینده شورای اسلامی یا نماینده كارگران كارگاه

3-     مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای

تبصره 2- صلاحیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای برای این گونه كارگاهها باید به تایید اداره كار و مركز بهداشت محل برسد .

تبصره 3- در كلیه كارگاههایی كه كمیته حفاظت فنی و بهداشتی كار با سه نفر تشكیل می گردد مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای می تواند یك نفر باشد مشروط بر آنكه پس از آموزشهای لازم با هزینه كارفرما توسط مركز بهداشت و با اداره كار محل حسب مورد تشكیل می گردد شركت نموده و گواهی نامه لازم را دریافت نماید .

ماده 4  جلسات كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار باید لااقل هر ماه یك بار تشكیل گردد و در این جلسه خود نسبت به انتساب یك نفر دبیر از میان اعضاءكمیته اقدام نمایند . تعیین زمان تشكل جلسات و تنظیم صورتجلسات كمیته به عهده دبیرجلسه خواهدبود.

تبصره 1- در مواقع ضروری یا زودتر از موعد با پیشنهاد مدیر كارخانه یا مسئول حفاظت فنی و یا مسئول بهداشت حرفه ای كمیته تشكیل خواهد شد .

تبصره 2- در صورتیكه حفاظت فنی و بهداشت كار احتمال وقوع حادثه یا بیماری ناشی از كار را برای كارگاه تشخیص دهد باید فورا اقدام به تشكیل جلسه نموده و موارد را ضمن اعلام به كارفرما به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه اعلام نماید.

تبصره 3- كارفرما مكلف است یك نسخه از تصمیمات كمیته مذكور و همچنین صورتجسات تنظیم شده را به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه ارسال نماید.

ماده 5- وظایف كمیته فنی و بهداشت كار به شرح ذیل است :

1-  طرح مسائل و مشكلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات كمیته و ارائه پیشنهادات لازم به كارفرما جهت رفع نواقص وسالم سازی محیط كار

2-     انعكاس كلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی پیشنهادات لازم جهت رفع آنها به كارفرمای كارگاه

3-     همكاری و تشریك مساعی یا كارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان كار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت كار

4-     توجه و آشناسازی كارگران نست به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط كار

5-   همكاری با كارفرما درتهیه دستورالعملهای لازم برای انجام كار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوزام وتجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط كار

6-     پیشنهاد به كارفرما جهت تشویق كارگرانی كه در امر حفاظت فنی و بهداشت كار علاقه و جدیت دارند 

7-   پیگیری لازم به منظور تهیه و ارسال صورتجسات كمیته و همچنین فرمهای مربوط به حودث ناشی از كار و بیماری های ناشی از كار به ارگانهای ذیربط

8-   پیگیری لازم در انجام معاینات قبل ازاستخدام و معاینات ادواری به منظور پیشگیری از ابتلا كارگران به بیماری های ناشی از كار و ارائه نتایج حاصله به مركز بهداشت مربوطه

9-   اعلام موارد مشكوك به بیماری های حرفه ای از طریق كارفرما به مركز بهداشت مربوطه و همكاری در تعیین شغل مناسب برای كارگرانیكه به تشخیص شورای پزشكی به بیماری های حرفه ای مبتلا شده و یا در معرض ابتلا آنها قرار دارند .( موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون كار )

10-      جمع آوری آمارو اطلاعات مربوطه از نقطه نظرمسائل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تكمیل فرم صورت نواقص موجود در كارگاه

11-             بازدیدو معاینه ابزاركار ، وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط كارو نظارت بر حسن استفاده از آنها

12-            ثبت  آمار حوادث وبیماری های ناشی از كار كارگران وتعیین ضریب تكرار و ضریب شدت سالانه حوادث

13-      نظارت بر ترسم نمودار میزان حوادث و بیماری های حرفه ای و همچنین نصب پوستر ها آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط كار

14-             اعلام كانونهای ایجاد طرات حفاظتی وبهداشتی در كارگاه

15-      نظارت بر نظم وترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشی آلات و ابزار كار به نحو صحیح وایمن و همچنین تطابق صحیح كار و كارگر در محیط كار

16-      تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی وبهداشتی بر حسب شرایط اختصاصی هر كارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط كار و كارگر در محیط كار

17-      تهیه و تصویب وصدوردستورالعملهای اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل كارگاه در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل فیزیكی ، شیمیایی . ارگونومیكی ، بیولوژیكی ، و روانی محیط كار

ماده 6- وجود كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه ای در كارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیتهای قانونی كارفرما در قبال مقررا ت وضع شده نخواهد بود .

ماده 7  این آیین نامه در 7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون كار جمهوری اسلامی ایران توسط وزاتخانه های كار، امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تهیه شده و در تاریخ 15/4/74 به تصویب وزرای كار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی رسید .

      حسین كمالی                                            دكتر سید علیرضا مرندی

وزیر كار و امور اجتماعی                             وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی


Alysa
جمعه 17 آذر 1396 ساعت 10 و 03 دقیقه و 08 ثانیه
Greetings! Very useful advice in this particular article!
It's the little changes that make the most significant changes.
Many thanks for sharing!
https://oletaoverbey.wordpress.com
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 21 و 06 دقیقه و 30 ثانیه
Wonderful blog you have here but I was wanting to know if you knew of any
forums that cover the same topics discussed here? I'd really love to be a
part of online community where I can get advice from other experienced
people that share the same interest. If you
have any suggestions, please let me know. Thanks!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 04 و 40 دقیقه و 52 ثانیه
Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is accessible on web?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر