تبلیغات
صحنه - مطالب اردیبهشت 1392
سه شنبه 31 اردیبهشت 1392

گل آقا و دولت سازندگی

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :پند و قند ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،


پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392

ادوار ریاست جمهوری

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :ترین ها ،اجتماعی ،سیاسی ،


اولین دوره

- تاریخ برگزاری: 5 بهمن 1358
- رئیس جمهوری منتخب: ابوالحسن بنی صدر با ۱۰ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۷۵۲ رای
- نفر دوم: احمد مدنی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۱۲۴ نفر
- رقبای نهایی: ۹۵ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۲۰ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۶۴۳ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۸۷ نفر
- درصد مشارکت: ۶۷.۴ درصد

*ریاست جمهوری بنی‌صدر تنها ۱۷ ماه به طول انجامید. وی در این مدت به تدریج با تمامی نهادهای انقلابی وارد فاز مقابله شد و در کنار عدم توجه به مصوبات قانونی مجلس به حمایت از گروه‌هایی چون مجاهدین خلق پرداخت. اینچنین بود که ابتدا در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ با حکم امام خمینی (ره)  از فرماندهی کل قوا برکنار شد. ۱۱ روز پس از صدور حکم امام‌، در 31 خرداد 1360 لایحه عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر برای ادامه ریاست جمهوری در مجلس به تصویب رسید. سرانجام در اول تیرماه ۱۳۶۰ متعاقب تصویب لایحه، امام در پاسخ به نامه رئیس مجلس‌، بنی‌صدر را از ریاست جمهوری عزل کرد.
دومین دوره

- تاریخ برگزاری: 2 مرداد 1360
- رئیس جمهوری منتخب: محمدعلی رجایی با ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۰ رای
- نفر دوم: عباس شیبانی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۷۱ نفر
- رقبای نهایی: ۴ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۲۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۷ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۰۳ نفر
- درصد مشارکت: ۶۴.۲ درصد

*در روز ۸ شهریور ۱۳۶۰ محمدعلی رجایی رییس‌جمهوری و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر وقت به همراه گروهی از اعضای هیات دولت در انفجار دفتر نخست‌وزیری به شهادت رسیدند.سومین دوره

- تاریخ برگزاری: 10 مهر 1360
- رئیس جمهوری منتخب: آیت الله خامنه ای با ۱۵ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۸۷ رای
- نفر دوم: اکبر پرورش
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۴۶ نفر
- رقبای نهایی: ۴ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۲۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۷ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۷ نفر
- درصد مشارکت: ۷۴.۲ درصدچهارمین دوره

- تاریخ برگزاری: 25 مرداد 1364
- رئیس جمهوری منتخب:آیت الله خامنه ای با ۱۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۲ رای
- نفر دوم: حبیب الله عسکراولادی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۵۰ نفر
- رقبای نهایی: ۳ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۲۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۰۲ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۸۷ نفر
- درصد مشارکت: ۵۴.۷ درصدپنجمین دوره

- تاریخ برگزاری: ۶ مرداد ۱۳۶۸
- رئیس جمهوری منتخب: اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رای
- نفر دوم: عباس شیبانی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۷۹ نفر
- رقبای نهایی: ۲ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۳۰ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۹۸ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ نفر
- درصد مشارکت: ۵۴.۶ درصدششمین دوره

- تاریخ برگزاری: ۲۱ خرداد ۱۳۷۲
- رئیس جمهوری منتخب: اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۰ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۴۹۹ رای
- نفر دوم: احمد توکلی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۱۲۸ نفر
- رقبای نهایی: ۴ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۳۳ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۵۵ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۷۸۷ نفر
- درصد مشارکت: ۵۰.۵ درصدهفتمین دوره

- تاریخ برگزاری: ۲ خرداد ۱۳۷۶
- رئیس جمهوری منتخب: محمد خاتمی با ۲۰ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۷۸۴ رای
- نفر دوم: علی اکبر ناطق نوری
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۲۳۸ نفر
- رقبای نهایی: ۴ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۳۶ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۴۸۷ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۲۹ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۷۴۵ نفر
- درصد مشارکت: ۷۹.۹ درصد
هشتمین دوره

- تاریخ برگزاری: ۱۸ خرداد ۱۳۸۰
- رئیس جمهوری منتخب: محمد خاتمی با ۲۱ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۵۳ رای
- نفر دوم: احمد توکلی
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۸۱۴ نفر
- رقبای نهایی: ۱۰ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۴۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۳۰ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۲۸ میلیون و ۸۱ هزار و ۹۳۰ نفر
- درصد مشارکت: ۶۶.۶ درصد
نهمین دوره

مرحله اول
- تاریخ برگزاری: 27 خرداد 1384
- راه یافتگان به مرحله دوم:
- اکبر هاشمی رفسنجانی با ۶ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۱۲۲ رای
- محمود احمدی نژاد با ۵ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۱۲۹ رای
- تعداد ثبت نام کنندگان: ۱۰۱۴ نفر
- رقبای نهایی: ۸ نفر
- تعداد واجدان شرایط: ۴۶ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۴۱۸ نفر
- تعداد رای دهندگان: ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۸۵۷ نفر
- درصد مشارکت: ۶۲.۸ درصد

مرحله دوم
- تاریخ برگزاری: 3 تیر 1384
- رئیس جمهوری منتخب: محمود احمدی نژاد با ۱۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۸۲ رای
- تعداد رای دهندگان: ۲۷ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۳۱ نفر
- درصد مشارکت: ۵۹.۸ درصددهمین دوره

- تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1388
- رئیس جمهوری منتخب: محمود احمدی نژاد با 24 میلیون و 527 هزار 516 رای
-نفر دوم: میرحسین موسوی
-تعداد ثبت نام کنندگان: 475 نفر
- رقبای نهایی: 4 نفر
- تعداد واجدان شرایط: 46 میلیون و 199 هزار 997 نفر 
- تعداد رای دهندگان: 39 میلیون و 165 هزار و 191 نفر
- درصد مشارکت: 85 درصد
یازدهمین دوره

تاریخ برگزاری: 24 خرداد 1392
-رئیس جمهوری منتخب: ؟
-نفر دوم: ؟
-تعداد ثبت نام کنندگان: 686 نفر
- رقبای نهایی: ؟
- تعداد واجدان شرایط: ؟
- تعداد رای دهندگان: ؟
- درصد مشارکت: ؟

نمودار میزان مشارکت مردم در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری
بیشترین ها و کمترین ها


* انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در 22 خرداد 88 از حیث مشاركت مردمی در پای صندوق های رأی با حدود 85% اولین مقام را پس از رفراندوم جمهوری اسلامی در بین انتخابات های برگزار شده پس از انقلاب اسلامی را دارا می باشد. 

* در میان 6 رئیس جمهوری منتخب گذشته در ده دوره ریاست جمهوری، حضرت آیت الله خامنه ای با 95.03% بیشترین میزان آراء را در دوره سوم كسب نمود. 

* كمترین میزان مشاركت مردم در ده انتخابات ریاست جمهوری مربوط به ششمین دوره ریاست جمهوری در 21 خرداد 72 با 50.66% و بالاترین مشاركت مردمی در دهمین دوره ریاست جمهوری در 22 خرداد 88 با 85% می باشد. 

* بیشترین تعداد نامزدهای تأیید صلاحیت شده در اولین دوره ریاست جمهوری با 107 نفر و كمترین نامزدها در پنجمین دوره با 2 نفر بوده است. 

* بیشترین افراد داوطلب ثبت نام كننده در نهمین دوره با 1014 نفر بوده و كمترین افراد داوطلب با 46 نفر در سومین دوره بوده است. 


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392

رستم و سهراب

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :اجتماعی ،

چنین گفت رستم به سهــراب یل
که من آبـــرو دارم انــــدر محـــل

مکن تیز و نازک، دو ابـروی خود
دگر سیخ سیـخی مکن مـوی خود

شدی در شب امتــــــحان گرمِ چت
برو گــمشو ای خــاک بر آن سـرت

اس ام اس فرستادنت بس نبـــود
که ایمـیل و چت هم به ما رو نمـود

رهـا کن تو این دختِ افراسیــــــاب
که مامش ترا می نمـــاید کبــــاب

اگر سر به سر تن به کشتن دهیـــم
دریغــا پسر، دستِ دشـمن دهیـــم

چوشوهر در این مملکت کیمـیاست
زتورانیان زن گرفتــن خطـــاست

خودت را مکن ضــــایع از بهــر او
به دَرست بـــپرداز و دانش بجــو

در این هشت ترم، ای یلِ با کـلاس
فقـط هشت واحد نمـودی تو پاس

توکزدرس ودانش، گریزان بـُدی
چرا رشــته ات را پزشـکی زدی

من ازگـــــــــور بابام، پول آورم
که هــرترم، شهـریه ات را دهـممن از پهلــــوانانِ پیــشم پـــسر
ندارم بجــز گرز و تیـــغ و ســپر

چو امروزیان، وضع من توپ نیست
بُوُد دخل من هفـده و خرج بیست

به قبـض موبایلت نگـه کرده ای
پــدر جــــد من را در آورده ای

مسافر برم، بنـده با رخش خویش
تو پول مرا می دهی پای دیـــش

مقصّر در این راه، تهیمیــنه بود
که دور از من اینگونه لوست نمود

چنیـن گفت سهـراب، ایـــول پـدر
بُوَد گفـــته هایت چو شهـد وشکر

ولـی درس و مشق مرا بی خیـال
مزن بر دل و جان من ضــد حال

اگرگرمِ چت یا اس ام اس شویــم
از آن به که یک وقت دپرس شــویم

باتشکر از خانم شیخ


دوشنبه 23 اردیبهشت 1392

انتخابات دوره های گذشته در سایه تصویر

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    

شنبه 21 اردیبهشت 1392

مهدوی کیا برای استقلالی ها هم عزیز است

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :ترین ها ،ورزشی ،


پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392

خدا را دوست دارم ......

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :دل واِژه ،ترین ها ،

خدا را دوست دارم ، به خاطر این که با هر username که باشم، من را connect می کند.

خدا را دوست دارم ، به خاطر این که با یک delete هر چی را بخواهم پاک می کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که همه چیز من را می داند ولی SEND TO ALL نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که اینهمه friend برای من add می کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که اینهمه wallpaper که update می کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که با اینکه خیلی بدم من را log off نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه اجازه undo کردن را به من می دهد.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که من راinstall کرده است.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که هیچ وقت به من پیغام line busy نمی دهد.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که اراده کنم، ON می شود و من می توانم باهاش حرف بزنم.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که دلش را می شکنم، اما او باز من را می بخشد و shout down ام نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که password اش را هیچ وقت یادم نمی رود، کافیه فقط به دلم سر بزنم.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که تلفنش همیشه آنتن می دهد.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که شماره اش همیشه در شبکه موجود است.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که هیچ وقت پیغام no response نمی دهد.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که هرگز گوشی اش را خاموش نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که هیچ وقت ویروسی نمی شود و همیشه سالم است.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که آهنگ حرف هاش همیشه من را آرام می کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که نامه هاش چند کلمه ای بیشتر نیست، تازه spam هم تو کارش نیست.
خدا را دوست دارم ، بخاطر این که وسط حرف زدن نمی گوید ، وقت ندارم ، باید بروم یا دارم با کس دیگری حرف می زنم.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که من را برای خودم می خواهد، نه خودش.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که همیشه وقت دارد حرف هایم را بشنود.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که فقط وقت بی کاریش یاد من نمی افتد.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که می توانم احساسم را راحت به آن بگویم، نه اصلا نیازی نیست بگویم، خودش میتواند نگفته، حرف ام را بخواند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که به من می گوید دوستم دارد و دوست داشتنش اش را مخفی نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که تنها کسی است که می توانی جلوش بدون اینکه خجل بشوی گریه کنی، و بگویی دلت براش تنگ شده.
خدا را دوست دارم ، به خاطر این که ، می گذارد دوستش داشته باشم ، وقتی می دانم لیاقت آن را ندارم.
خدا را دوست دارم به خاطر این که از من می پذیرد که بگویم : خدایا دوستت دارم


چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392

استعفاء گل محمدی

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :ورزشی ،


متن استعفای گل‌محمدی منتشر شد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که در روزهای اخیر و پس از قهرمان نشدن در جام‌حذفی مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته بود، بامداد چهارشنبه از سمتش استعفا کرد.

به گزارش قدس آنلاین، متن استعفای گل‌محمدی به شرح زیر است:

به نام خداوند بزرگ

بدین وسیله استعفای خود را از سمت سرمربیگری پرسپولیس اعلام می‌دارم.

وی خطاب به رویانیان در نامه خود گفت: من می‌بایست از زحمات مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که از من حمایت کرد تشکری ویژه داشته باشم برای من که در پرسپولیس توپ زده‌ام و افتخار سرمربیگری این تیم را در آن شرایط خاص داشته‌ام، جای بسی خوشحالی است که مدیرعاملی قدرتمند، با درایت و سخت کوشی به نام رویانیان را در این تیم می‌بینم. آقای رویانیان از شما تشکر می‌کنم که به بنده اطمینان کردید و من را به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب کردید. امیدوارم همیشه موفق و مؤید در عرصه‌های مختلف باشیم.

از طرفی دیگر خدای بزرگ را شاکرم که به من این توفیق بزرگ را داد که پس از دوران فوتبالی‌ام در روی نیمکت پرسپولیس نیز بنشینم. من در این شرایط حساس و سرنوشت‌ساز دوست ندارم باعث عاملی باشم که اتلاف وقت شود و پرسپولیس فرصت‌های لازم را برای انتخاب سرمربی و بازیکن فصل بعد خود از دست بدهد برای من موفقیت پرسپولیس از همه چیز مهم‌تر است.

همچنین تجربه ثابت کرده که این اتلاف وقت ضربات زیادی را به پرسپولیس وارد می‌کند و من هم هرگز دوست ندارم مشکلاتی برای تیم محبوبم بوجود بیاید. جا دارد از کمیته محترم فنی، اعضای هیئت مدیره محترم، تمام عزیزان در باشگاه پرسپولیس، اعضای کادر فنی که همیشه یار و یاور من بوده‌اند، کادر پزشکی، تدارکات تیم و کلیه افرادی که برای پرسپولیس در زمان حضورم در این تیم با تمام توان زحمت کشیده‌اند، تشکری ویژه داشته باشم. مخصوصا از هوادارانی که من را حمایت کردند تا بتوانم پرسپولیس را به فینال جام حذفی برسانم. البته همین جا از تمام پیشکسوتانی که بدون چشم‌داشتی از فرزند کوچک خود در این مدت فقط به خاطر پیراهن بزرگ پرسپولیس حمایت کردند، تشکر می‌کنم و امیدوارم توانسته باشم با توجه به شرایطی که پرسپولیس بعد از نیم‌فصل داشت در این چند ماه جایگاه تیم محبوبم را بهبود بخشیده باشم.

در پایان حیف است که در این نامه‌ام درباره هواداران کمتر بگویم، هواداران پرشور و بی‌نظیر پرسپولیس که با دیدن آنها در تمرینات و استادیوم‌ها قوت قلبی می‌گرفتم و همه جا آنها را کنار خودم حس می‌کردم، هیچوقت لطف‌شان از قلبم بیرون نمی‌رود. بدون شک این چند ماه مثل دوران فوتبالیم‌ در پرسپولیس برای من جزو بهترین زمان‌ها بود. البته دوران سخت زندگی‌ام هم بود. اما من باور کنید خدای بزرگ می‌داند در حد توانم هر کاری که از دستم بر می‌آمد برای تیم محبوبم انجام دادم تا دل هوادارانم را شاد کنم. قضاوت را به تک تک هواداران می‌سپارم اما آنهایی که از من ناراحت هستند این را بدانند که من همیشه سعی کردم که پرسپولیس موفق باشد و برای همین شاید تصمیماتی گرفته باشم که آنها را ناراحت کرده باشم به همین دلیل همین جا یعنی در استعفانامه‌ام از کلیه عزیزانی که دلشان از من آزرده است، حلالیت می‌طلبم و امیدوارم این دوست کوچک خود را حلال کنند اگر من تصمیمی گرفتم خدای خودم می‌داند فقط و فقط بخاطر سربلندی و موفقیت باشگاه پرسپولیس بود و این را بدانید علی‌رغم استعفانامه‌ام همیشه آرزو می‌کنم که پرسپولیس سربلند، موفق، قهرمان در مسابقات مختلف باشد.

18/2/92

یحیی گل‌محمدی


پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392

ایران در نگاه فردوسی

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :ایران ،


ندانی که ایران نشستِ   من است           جهان سر به سر  زیر  دست ِ منست

هنر   نزد  ایرانیان  است و  بس            ندادند   شیر    ژیان     را    به کس

همه   یکدلانند   یزدان   شناس           به  نیکی  ندارند  از  بد   هراس

نمانیم کین بوم، ویران کنند                 همی غارت از شهر ایران کنند

نخوانند بر ما کسی آفرین                  چو ویران بود بوم ایران زمین

دریغ است ایران که ویران شود            کُنام  پلنگان   و  شیران   شود

چو ایران نباشد  تن  من مباد              در این بوم و بر زنده یک تن مباد

همه روی  یکسر  بجنگ  آوریم          جهان بر   بداندیش   تنگ آوریم

همه سربه سر تن به کشتن دهیم          از آن به، که  کشور به دشمن دهیم

چنین  گفت موبد که مردن  به نام       به از زنده،  دشمن بر او   شادکام

اگر کُشت  خواهد  تو را روزگار          چه  نیکو تر  از  مرگِ  در کار زار


پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392

بدون شرح

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :ایران ،

دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

کارون زچشمه خشکید
البرزلب فروبست
حتا دل دماوند آتش فشان ندارد

دیو سیاه دربند آسان رهید وبگریخت
رستم در این هیاهو گرز گران ندارد

روز وداع خورشید زاینده رودخشکید
زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد

بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد

دریای مازنی ها بر کام دیگران شد
نادر زخاک برخیز میهن جوان ندارد

دارا کجای کاری دزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد

آییم به دادخواهی 
فریادمان بلند است
اما چه سود که اینجا نوشیروان ندارد

سرخ وسپید وسبزست 
این بیرق کیانی
اما صد آه و افسوس شیر ژیان ندارد

کو آن حکیم توسی شهنامه ای سراید
شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد

هرگز نخواب کوروش ای مهرآریایی
بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392

ایران پرستان

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :ایران ،


خوش آن روزگار همایون ما ............ ......... خوش آن بخت پیروز و میمون ما

کجا رفت هوشنگ و کو زرتشت؟ ............ . کجا رفت جمشید فرخ سرشت؟

کجا رفت آن کاویانی درفش؟ ............ ...... کجا رفت آن تیغهای بنفش؟

کجا رفت آن کاوه نامدار؟ ............ ......... .. کجا شد فریدون والا تبار؟

کجا شد هخامنی کجا شد مدی؟ .......... کجا رفت آن فره ایزدی؟

کجا رفت آن کوروش دادگر؟ ............ ....... کجا رفت کمبوجی نامور؟

کجا رفت آن داریوش دلیر؟ ............ ........ کجا رفت دارای بن اردشیر؟

دلیران ایران کجا رفته اند؟ ............ ........ که آرایش ملک بنهفته اند

بزرگان که در زیر خاک اندر اند ............ ... بیایند و بر خاک ما بگذرند

بپرسند از ایندر که ایران کجاست؟ ........ همان مرز و بوم دلیران کجاست؟

بینند که اینجای مانده تهی ............ ..... ز اورنگ و دیهیم شاهنشاهی

ملک الشعرای بهار


تعداد کل صفحات: 2 1 2