تبلیغات
صحنه - مطالب مهر 1392
یکشنبه 21 مهر 1392

ما که رفتیم نگران تو بمان و دگران

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :دل واِژه ،ترین ها ،

 ما چـون ز دری پای کشـیدیم کشیدیم - امید ز هر کس که بریـدیم ، بریدیـم

 دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند - از گوشهٔ بامی که پریدیم ، پریدیم

رم دادن صیــــد خــود از آغــاز غــلــط بــــود - حالا که رمانـــدی و رمیـدیـم ، رمیـدیـم

کــوی تــو که باغ ارم روضــهٔ خــلد اســت - انــگــار که دیــدیــم ندیــدیــم، نــدیــدیــم

سد باغ بهار است و صلای گل و گلشنن - گر میوهٔ یک باغ نـچیـدیم ، نچیدیم

ســـر تــا به قــدم تــیــغ دعایـیـم و تو غـافـل - هـان واقف دم باش رسیدیم، رسیدیم

وحشی سبب دوری و این قسم سخنها آن نیست که ما هم نشنیدیم ، شنیدیم


شنبه 20 مهر 1392

نی نامه

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :دل واِژه ،ترین ها ،پند و قند ،

بشنو از نی چون شکایت می‌کند

 

از جداییها حکایت می‌کند

کز نیستان تا مرا ببریده‌اند

 

در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 

تا بگویم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

 

باز جوید روزگار وصل خویش

من به هر جمعیتی نالان شدم

 

جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم

هرکسی از ظن خود شد یار من

 

از درون من نجست اسرار من

سر من از ناله‌ی من دور نیست

 

لیک چشم و گوش را آن نور نیست

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

 

لیک کس را دید جان دستور نیست

آتشست این بانگ نای و نیست باد

 

هر که این آتش ندارد نیست باد

آتش عشقست کاندر نی فتاد

 

جوشش عشقست کاندر می فتاد

نی حریف هرکه از یاری برید

 

پرده‌هااش پرده‌های ما درید

همچو نی زهری و تریاقی کی دید

 

همچو نی دمساز و مشتاقی کی دید

نی حدیث راه پر خون می‌کند

 

قصه‌های عشق مجنون می‌کند

محرم این هوش جز بیهوش نیست

 

مر زبان را مشتری جز گوش نیست

در غم ما روزها بیگاه شد

 

روزها با سوزها همراه شد

روزها گر رفت گو رو باک نیست

 

تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست

هر که جز ماهی ز آبش سیر شد

 

هرکه بی روزیست روزش دیر شد

در نیابد حال پخته هیچ خام

 

پس سخن کوتاه باید والسلام

بند بگسل باش آزاد ای پسر

 

چند باشی بند سیم و بند زر

گر بریزی بحر را در کوزه‌ای

 

چند گنجد قسمت یک روزه‌ای

کوزه‌ی چشم حریصان پر نشد

 

تا صدف قانع نشد پر در نشد

هر که را جامه ز عشقی چاک شد

 

او ز حرص و عیب کلی پاک شد

شاد باش ای عشق خوش سودای ما

 

ای طبیب جمله علتهای ما

ای دوای نخوت و ناموس ما

 

ای تو افلاطون و جالینوس ما

جسم خاک از عشق بر افلاک شد

 

کوه در رقص آمد و چالاک شد

عشق جان طور آمد عاشقا

 

طور مست و خر موسی صاعقا

با لب دمساز خود گر جفتمی

 

همچو نی من گفتنیها گفتمی

هر که او از هم‌زبانی شد جدا

 

بی زبان شد گرچه دارد صد نوا

چونک گل رفت و گلستان درگذشت

 

نشنوی زان پس ز بلبل سر گذشت

جمله معشوقست و عاشق پرده‌ای

 

زنده معشوقست و عاشق مرده‌ای

چون نباشد عشق را پروای او

 

او چو مرغی ماند بی‌پر وای او

من چگونه هوش دارم پیش و پس

 

چون نباشد نور یارم پیش و پس

عشق خواهد کین سخن بیرون بود

 

آینه غماز نبود چون بود

آینه ات دانی چرا غماز نیست

بشنوید ای دوستان این داستان

 

 

زآنکه زنگار از رخش ممتاز نیست

خود حقیقت نقد حال ماست آنشنبه 20 مهر 1392

آیین نامه كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

ماده 1- به منظور تامین مشاركت كارگران و كارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت كار صیانت نیروی انسانی و منابع مادی كشور در كاگاههای مشمول و همچنین پیشگیر ی از حوادث و بیماری های ناشی  از كار ، حفظ و ارتقای سلامتی كارگران و سالم سازی محیط های كار ، تشكیل كمیته های حفاظت فنی و بهداشت كار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج دراین آیین نامه در كارگاههای كشور الزامی است .

ماده 2- كارگاههایی كه دارای 25 نفر كارگر باشند ، كارفرما مكلف است كمیته ای به نام كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار در  كارگاه با اعضای ذیل تشكیل دهد.

1-    كارفرما یا نماینده تام الختیار او

2-     نماینده شورای اسلامی كار یا نماینده كارگران كارگاه

3-     مدیر فنی و در صورت نبودن او یكی ار سر استادان كارگاه

4-     مسئول حفاظت فنی

5-     مسئول بهداشت حرفه ای

تبصره 1- مسئول حفاظت فنی می بایستی ترجیحا از فارغ التحصیلان بهداشت حرفه ای یا پزشك عمومی مورد تایید مركز بهداشت شهرستان باشد .

تبصره 3- اعضا كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار با هزینه كارفرما بایستی در برنامه های آموزشی و بازآموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت كار كه توسط ارگانهای ذیربط برگزار می گردد شركت نمایند.

تبصره 4- در كارگاههایی كه بین 25 تا 100 نفر كارگر داشته باشند در صورتیكه كه یك یا دو نفر از اعضای كمیته د ركارگاه حضور نداشته باشند جلسه كمیته با حداقل سه نفر از افراد مذكور تشكیل می گردد مشروط برآنكه در این كمیته مسئول حفاظت فنی یا مسئول بهداشت حرفه ای حضور داشته باشد .

ماده 3  در كارگاههایی كه كمتر از 25 نفر كارگر دارند و نوع كار آنها ایجاب نماید با نظر مشترك و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه ای محل ، كارفرما مكلف به تشكیل كمیته مزبور خواهد بود.

تبصره 1- دراین گونه كارگاهها با سه نفر از اعضا به شرح زیر تشكیل می گردد:

1-    كارفرما یا نماینده تام الختیار او

2-     نماینده شورای اسلامی یا نماینده كارگران كارگاه

3-     مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای

تبصره 2- صلاحیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای برای این گونه كارگاهها باید به تایید اداره كار و مركز بهداشت محل برسد .

تبصره 3- در كلیه كارگاههایی كه كمیته حفاظت فنی و بهداشتی كار با سه نفر تشكیل می گردد مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای می تواند یك نفر باشد مشروط بر آنكه پس از آموزشهای لازم با هزینه كارفرما توسط مركز بهداشت و با اداره كار محل حسب مورد تشكیل می گردد شركت نموده و گواهی نامه لازم را دریافت نماید .

ماده 4  جلسات كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار باید لااقل هر ماه یك بار تشكیل گردد و در این جلسه خود نسبت به انتساب یك نفر دبیر از میان اعضاءكمیته اقدام نمایند . تعیین زمان تشكل جلسات و تنظیم صورتجلسات كمیته به عهده دبیرجلسه خواهدبود.

تبصره 1- در مواقع ضروری یا زودتر از موعد با پیشنهاد مدیر كارخانه یا مسئول حفاظت فنی و یا مسئول بهداشت حرفه ای كمیته تشكیل خواهد شد .

تبصره 2- در صورتیكه حفاظت فنی و بهداشت كار احتمال وقوع حادثه یا بیماری ناشی از كار را برای كارگاه تشخیص دهد باید فورا اقدام به تشكیل جلسه نموده و موارد را ضمن اعلام به كارفرما به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه اعلام نماید.

تبصره 3- كارفرما مكلف است یك نسخه از تصمیمات كمیته مذكور و همچنین صورتجسات تنظیم شده را به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه ارسال نماید.

ماده 5- وظایف كمیته فنی و بهداشت كار به شرح ذیل است :

1-  طرح مسائل و مشكلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات كمیته و ارائه پیشنهادات لازم به كارفرما جهت رفع نواقص وسالم سازی محیط كار

2-     انعكاس كلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی پیشنهادات لازم جهت رفع آنها به كارفرمای كارگاه

3-     همكاری و تشریك مساعی یا كارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان كار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت كار

4-     توجه و آشناسازی كارگران نست به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط كار

5-   همكاری با كارفرما درتهیه دستورالعملهای لازم برای انجام كار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوزام وتجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط كار

6-     پیشنهاد به كارفرما جهت تشویق كارگرانی كه در امر حفاظت فنی و بهداشت كار علاقه و جدیت دارند 

7-   پیگیری لازم به منظور تهیه و ارسال صورتجسات كمیته و همچنین فرمهای مربوط به حودث ناشی از كار و بیماری های ناشی از كار به ارگانهای ذیربط

8-   پیگیری لازم در انجام معاینات قبل ازاستخدام و معاینات ادواری به منظور پیشگیری از ابتلا كارگران به بیماری های ناشی از كار و ارائه نتایج حاصله به مركز بهداشت مربوطه

9-   اعلام موارد مشكوك به بیماری های حرفه ای از طریق كارفرما به مركز بهداشت مربوطه و همكاری در تعیین شغل مناسب برای كارگرانیكه به تشخیص شورای پزشكی به بیماری های حرفه ای مبتلا شده و یا در معرض ابتلا آنها قرار دارند .( موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون كار )

10-      جمع آوری آمارو اطلاعات مربوطه از نقطه نظرمسائل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تكمیل فرم صورت نواقص موجود در كارگاه

11-             بازدیدو معاینه ابزاركار ، وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط كارو نظارت بر حسن استفاده از آنها

12-            ثبت  آمار حوادث وبیماری های ناشی از كار كارگران وتعیین ضریب تكرار و ضریب شدت سالانه حوادث

13-      نظارت بر ترسم نمودار میزان حوادث و بیماری های حرفه ای و همچنین نصب پوستر ها آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط كار

14-             اعلام كانونهای ایجاد طرات حفاظتی وبهداشتی در كارگاه

15-      نظارت بر نظم وترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشی آلات و ابزار كار به نحو صحیح وایمن و همچنین تطابق صحیح كار و كارگر در محیط كار

16-      تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی وبهداشتی بر حسب شرایط اختصاصی هر كارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط كار و كارگر در محیط كار

17-      تهیه و تصویب وصدوردستورالعملهای اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل كارگاه در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل فیزیكی ، شیمیایی . ارگونومیكی ، بیولوژیكی ، و روانی محیط كار

ماده 6- وجود كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه ای در كارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیتهای قانونی كارفرما در قبال مقررا ت وضع شده نخواهد بود .

ماده 7  این آیین نامه در 7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون كار جمهوری اسلامی ایران توسط وزاتخانه های كار، امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تهیه شده و در تاریخ 15/4/74 به تصویب وزرای كار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی رسید .

      حسین كمالی                                            دكتر سید علیرضا مرندی

وزیر كار و امور اجتماعی                             وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی


سه شنبه 16 مهر 1392

خواص لیمو

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :ترین ها ،سلامت ،


سلامت نیوز: لیمو خاصیت ضدباکتریایی، ضدویروسی، تقویت‌کننده سیستم دفاعی بدن، کاهش‌دهنده وزن، هضم‌کننده و تصفیه‌کننده کبد را دارد.

به گزارشسلامت نیوزبه نقل از همشهری ؛ لیمو دارای املاح و ترکیبات زیادی مانند اسیدسیتریک، کلسیم، منیزیم، ویتامینC، فلاوونوئید، پکتین و لیمونین است که ایمنی بدن را تقویت می‌کند و با عفونت‌ها مقابله می‌کند. اگرچه با خاصیت لیمو آشنا هستید باز هم در این مطلب به گوشه‌ای از خواص این خوراکی بسیار مفید اشاره می‌کنیم.

1) آکنه: لیمو حاوی اسیدسیتریک است که برای درمان آکنه بسیار موثر است. ویتامین C موجود در میوه‌های استوایی برای طراوت پوست لازم است همان طور که می‌دانید خوردن ناشتا یک لیوان آب ولرم با لیمو برای پوست مفید است.

1- با استفاده از انگشت یا پنبه کمی آب‌لیموی تازه روی آکنه بمالید و بگذارید شب کامل روی پوست بماند. صبح روز بعد با آب صورت خود را بشویید. اگرچه ممکن است کمی ناراحت کننده باشد و شاید احساس سوزش کنید اما لیمو برای درمان آکنه بسیار مفید و کاربردی است.

2- یک سهم آب‌لیموی تازه را با یک سهم آب گلاب و یا عسل رقیق‌شده با آب مخلوط کنید و به مدت نیم ساعت روی آکنه بگذارید و سپس با آب بشویید. این عمل را 2 بار، یک بار به هنگام صبح و یک بار عصر تکرار کنید. اگرچه این درمان‌ها طبیعی هستند اما در صورت حاد بودن آکنه و یا داشتن زخم باز، اول با پزشک مشورت کنید.

2) اضطراب را از بین می‌برد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد لیمو تأثیر آرام‌بخش دارد و خستگی مفرط، سرگیجه، اضطراب، تنش و دستپاچگی را از بین می‌برد. استنشاق روغن لیمو، هوشیاری و قدرت تمرکز فرد را افزایش می‌دهد. برای افزایش توانایی کارمندان در محیط کار از خوشبوکننده با بوی لیمو استفاده می‌شود. اگر حالت عصبی و نگرانی دارید، چند قطره روغن لیمو را روی دستمال بچکانید و بو کنید.

3) آفت دهان؛ خاصیت ثابت‌شده ضدباکتریایی و ضدویروسی لیمو روند بهبود آفت را تسریع می‌کند. کافی است روزی 3 بار آب مخلوطی از یک لیموی تازه و یک لیوان آب ولرم غرغره کنید اگرچه در اوایل احساس سوزش خواهید کرد اما با استفاده مکرر احساس سوزش کاهش پیدا می‌کند.

4) تب؛ تب و لرز می‌تواند علل متفاوتی داشته باشد اما لیمو همیشه یک درمان مفید است. هر 2ساعت یک لیوان آب جوش با کمی عسل و آب یک لیموی ترش و تازه بخورید تا تب و لرز شما از بین برود.

5) میخچه و پینه بستن پوست؛ پماد لیمو را یک شب کامل روی میخچه و پوست پینه‌بسته بمالید. یا این که برشی به ضخامت حدود 5 میلی‌متر را روی میخچه قرار دهید و با باند ببندید.

6) اگزما؛ اگر از عفونت پوستی مانند اگزما رنج می‌برید، لیمو می‌تواند تسکین دهنده باشد. 8 قطره روغن لیمو را با یک لیوان آب ولرم و یک قاشق غذاخوری عسل رقیق‌شده مخلوط کنید. سپس پارچه تمیز را به آن محلول آغشته کنید و روزی 2 تا 3 بار به مدت 15 دقیقه روی قسمت مورد نظر قرار دهید. این روش نه تنها عفونت را کاهش می‌دهد بلکه خارش را نیز از بین می‌برد. عسل نیز مانند لیمو خاصیت ضدالتهابی دارد و روند بهبود را تقویت می‌کند.

7) خستگی مفرط؛ افرادی که مسافت‌های طولانی پیاده‌روی می‌کنند، با احساس خستگی می‌توانند با ایجاد سوراخی روی لیمو با استفاده از نی آب آن را بمکند تا علاوه بر احساس تازگی، از خواص دارویی لیمو استفاده کنند. کاوشگران برای محافظت از عفونت‌های منطقه استوایی نیز از لیمو استفاده می‌کنند.

مقدار کمی آب‌لیمو نسبت به مقدار زیاد آب، تشنگی را به طور موثر رفع می‌کند. مسافران با تجربه تصریح می‌کنند، افزودن کمی آب‌لیمو به آب آشامیدنی معمولی در شهرهای مختلف، باعث ضدعفونی و مانع بیماری بر اثر حساسیت به آب‌های آلوده می‌شود. از آن جایی که روغن لیمو فعالیت مغز را تحریک می‌کند، هر زمانی که بدون هیچ دلیلی احساس خستگی کردید و یا این که به سختی می‌توانید تمرکز کنید، 4 قطره روغن لیمو را به یک لیوان آب اضافه کنید و هر چند ساعت یک لیوان آب‌لیمو بخورید.

8) بوی نامطبوع دهان؛ لیمو بوی بد دهان که بر اثر مصرف برخی ادویه‌ها، کشیدن سیگار و یا کمبود بزاق ایجاد شده را رفع می‌کند.برای خوشبو کردن دهان، روزی چند بار به طور کامل با یک لیوان آب ولرم حاوی آب یک لیمو غرغره کنید. جویدن یک برش لیمو پس از هر وعده غذایی نیز می‌تواند مفید باشد.

9) فشار بالای خون؛ پیاز و سیر همراه با لیمو به طور موثری با فشارخون بالا مقابله می‌کند. 3 حبه سیر را له کنید، یک پیاز را ریز خرد و با 4 لیوان شیر کم چرب یا شیر سویا به جوش بیاورید و سپس زیر آن را خاموش کنید. پس از 5 دقیقه مخلوط به دست آمده را از صافی رد کنید و در یخچال قرار دهید. آب 3 لیمو را به آن اضافه کنید و در طی روز بخورید. اگر از کلسترول بالا رنج می‌برید، خوب است بدانید که پکتین در لیمو همراه با ماده مغذی دیگری، در کاهش چربی خون موثر است.

10) گزیدگی؛ روی محل گزیدگی، 2 قطره لیمو مخلوط شده با یک قاشق چای‌خوری عسل بمالید، برای دور نگه داشتن حشرات، 20 قطره روغن لیمو را به یک لیوان آب اضافه کنید و در هوا بپاشید. علاوه بر خوشبو کردن هوا، حشرات را نیز دور نگه می‌دارد.

قرار دادن پنبه آغشته به روغن لیمو در اتاق‌خواب نیز حشرات را دور نگه می‌دارد. اگر در هوای آزاد قرار دارید، 10 قطره روغن لیمو را به کمی روغن آفتاب‌گردان اضافه کنید و به پوست خود بمالید.

11) بی‌خوابی؛ بررسی‌های متعددی نشان داده ترکیبی از روغن لیمو همراه با بابونه، سنبل‌الطیب و رازک اضطراب را کاهش می‌دهد و باعث خواب منظم می‌شود.

12) درد؛ آب‌لیمو تأثیر قوی قلیایی روی بدن دارد و عامل طبیعی در برابر اسید اضافه بدن است. این اسید اضافه موجود در بدن، نقشی مهم برای دردهای روماتیسم دارد. روزی 3 بار یک لیوان آب ولرم حاوی آب یک لیمو بخورید و در صورت شدت درد، به هر یک لیوان، آب 2 عدد لیمو اضافه کنید.

13) تقویت معده؛ پس از هر وعده غذایی، یک لیوان آب ولرم حاوی آب یک لیمو تازه بخورید. اسید موجود در لیمو، تولید اسید معده و فعالیت عضلات معده را تحریک می‌کند.

14) واریس؛ روغن لیمو خاصیت تقویت‌کننده رگ‌ها را دارد که با واریس مقابله می‌کند. 6 قطره روغن لیمو را با 50 میلی‌لیتر روغن مغز گندم، 2 قطره روغن سرو و 2 قطره روغن ارس مخلوط کنید و به طور روزانه از پایین پا به بالا به طرف قلب به آرامی ماساژ دهید. برای جان تازه بخشیدن به رگ‌ها، 8 قطره روغن لیمو، 4 قطره روغن سرو و یک قاشق غذاخوری عسل را در آب وان بریزید و به مدت 15 دقیقه در آب بنشینید.

15) مویرگ‌ها؛ مصرف لیموترش موجب استحکام مویرگ‌ها می‌شود و خاصیت ضدمیکروبی در خون دارد. مصرف لیموترش از خونریزی جلوگیری می‌کند و بیوفلاونوئیدهای موجود در آن خاصیت شکنندگی مویرگ‌ها را کاهش می‌دهد.

16) قلب؛ نقش ویتامین C در بدن خنثی کردن نیتروزامین‌هاست و پکتین موجود در لیموترش موجب کاهش کلسترول بد خون می‌شود که برای بیماران قلبی و عروقی بسیار مفید است.

17) بدن، ذهن و روح؛ پزشکان متخصص چاقی معتقدند چاق‌ها اگر هرروز صبح آب یک عدد لیمو را در یک لیوان آب ولرم بریزند و میل کنند زودتر لاغر می‌شوند. همچنین خوردن این شربت صبحگاهی موجب می‌شود شما تا آخر روز نشاط و سرزندگی داشته باشید. همچنین شربت آب‌لیمو چشم‌ها را درخشان و پوست را با طراوت می‌کند.

18) سرماخوردگی؛ با توجه به مقدار بسیار زیاد ویتامین ث موجود در لیمو، مصرف آن باعث افزایش مقاومت سیستم ایمنی بدن می‌شود. برای فرد مبتلا به آنفلوانزا و سرماخوردگی مصرف مخلوطی از آب‌لیمو تازه با عسل در یک لیوان آب گرم بسیار مفید است. مصرف آب‌لیمو همچنین باعث کاهش تب در افراد بیمار می‌شود.

توجه

* اگر از سوزش سر دل، ناراحتی مثانه و کلیه رنج می‌برید و یا این که به میوه‌های استوایی حساسیت دارید قبل از استفاده از لیمو با پزشک مشورت کنید.

* برای محافظت از مینای دندان، نیم ساعت پس از خوردن لیمو مسواک بزنید.

* خوردن آب‌لیمو و یا استفاده از روغن لیمو برای کودکان زیر 10ساله توصیه نمی‌شود.


بیشتر:سلامت نیوز (تندرستی): تغذیه:۱۸ خاصیت لیموترش را بشناسید::.


یکشنبه 14 مهر 1392

کلیدهای میانبر و مخفی ویندوز 7

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :علمی ،

میانبرهای عمومی

كلیدهای تركیبی Win+1,2,3,4 برنامه‌های موجود در تسك‌بار را اجرا می‌كنند. با كمك این میانبر، می‌توانید برنامه‌هایی كه همیشه از آنها استفاده می‌كنید را در ابتدای تسك‌بار قرار داده و با نگه داشتن كلید ویندوز و فشردن كلیدهای 1 و 2 و 3 و 4 و ... به سرعت آنها را پشت سر هم باز كنید. این میانبر برای ویندوز ویستا و منوی Quick Launch نیز كار می‌كند.

كلیدهای تركیبی Win+Alt+1,2,3,4 فهرست پرشی هر برنامه را باز می‌كنند و می‌توانید از كلیدهای مكان‌نما برای انتخاب گزینه مورد نظر استفاده كنید.

كلید تركیبی Win+T بین برنامه‌های تسك‌بار حركت می‌كند. روش كار آن مشابه حركت دادن ماوس از روی آنهاست، با این تفاوت كه برای اجرای برنامه باید از كلیدهای Enter یا Space استفاده كرد.

كلید تركیبی Win+Home تمام برنامه‌ها را بجز برنامه فعلی مینیمایز می‌كند. شیوه كار این كلید تركیبی مشابه تكنیك Aero Shake است و از طریق رجیستری می‌تواند غیرفعال شود.

كلید تركیبی Win+B بخش System Tray را انتخاب می‌كند كه پركاربرد نیست، اما زمانی كه ماوس از كار می‌افتد بسیار مفید است.

كلیدهای تركیبی Win+Up/Down پنجره فعلی را ماكسیمایز یا مینیمایز می‌كند. البته در صورتی كه برنامه قابلیت ماكسیمایز شدن داشته باشد.

كلید تركیبی Alt+Esc و Alt+Tab میان برنامه‌هایی كه باز شده‌اند به ‌ترتیب گذر می‌كنند.

كلیدهای تركیبی Win+Pause/Break پنجره مشخصات سیستم را باز می‌كند. این كلید تركیبی زمانی مفید است كه بخواهید به سرعت نام سیستم و دیگر مشخصات آن را مشاهده كنید.

كلید تركیبی Ctrl+Esc برای باز كردن منوی استارت به‌ كار می‌رود، اما جایگزین دكمه ویندوز نیست.

كلید تركیبی Ctrl+Shift+Esc مستقیما مدیر وظایف ویندوز را باز می‌كند و نیازی به فشردنCtrl+Alt+Delete و سپس انتخاب مدیر وظایف نیست.

كلید تركیبی Alt+Space منوی هر پنجره را باز می‌كند كه می‌توان به كمك آن و فشردن كلیدهای x یا nپنجره را بست یا minimize كرد.

میانبرهای ویندوز اكسپلورر

كلید تركیبی Alt+Up به یك فولدر بالاتر می‌رود. به‌جای این كلید می‌توان از Backspace هم استفاده كرد.

كلید تركیبی Shift+F10 نیز منوی كلیك‌راست هر فایل را باز می‌كند و سرعت كار با فایل‌ها را بالا می‌برد. وقتی از این طریق منو را باز می‌كنید، زیر حروف خاصی از آیتم‌های موجود در منو یك زیرخط قرار دارد كه با فشردن آن كاراكتر، عمل مورد نظر انجام می‌شود.

كلید تركیبی Shift+Del یك فایل را بدون ارسال آن به Recycle bin حذف می‌كند.

كلید Ctrl+Shift+N فولدر جدیدی در دایركتوری فعلی می‌سازد.

كلید تركیبی Alt+Enter پنجره مشخصات فایل را باز می‌كند.

كلید F2 نام فایل را تغییر می‌دهد.

كلید F3 اكسپلورر را باز می‌كند و مستقیما به نوار جستجو می‌رود تا یك فایل را بیابید. اگر پنجره اكسپلورر باز باشد، در همان پنجره به بخش جستجو می‌رود.

كلید F6 در پنجره فعلی، یكی‌یكی سراغ آیكن‌ها می‌رود.

كلید F10 منوی فایل را در اكسپلورر باز می‌كند.


یکشنبه 14 مهر 1392

کلیه کلیدهای میانبر در محیط Gmail

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :علمی ،


کلیدهای تک:
کلید C: ایجاد Compose. در صورتی که کلید Shift+C را بزنید، پنجره‌ی Compose در پنجره‌ای جدید باز می‌شود.
کلید /: جستجو در ایمیل. در جعبه‌ی جستجو با نوشتن کلمه‌ای که می‌خواهید جستجو کنید.
کلید K: رفتن به قسمت Conversation جدید.
کلید J: رفتن به قسمت Conversation قدیم.
کلید N: ایمیل (پیام) بعدی.
کلید P: ایمیل (پیام) قبلی.
کلید O یا Enter: باز کردن. Conversationهای شما را باز می‌کند. حال چه در حالت Expands یا Collapses باشد.
کلید U: بازگشت به لیست Conversation.
کلید Y: آرشیو. آنچه را که در حال دیدن آن هستید را به قسمت آرشیو ایمیل شما می‌فرستد.
کلید X: انتخاب Conversation. برای آنکه آن را بخواهید پاک، آرشیو و کارهای از این نوع کنید.
کلید S: ستاره‌دار کردن پیام یا Conversation.
کلید ‍!: گزارش دادن اسپم بودن یک پیام یا Conversation.
کلید R: جواب دادن (Reply) به پیام. در صورتی که کلید Shift+R را بزنید، پنجره‌ی جواب دادن در پنجره‌ای جدید باز می‌شود.
کلید A: جواب دادن به همه (Reply All). در صورتی که از کلیدهای Shift+A استفاده کنید، پنجره‌ی Reply All در پنجره‌ای جدید باز می‌شود.
کلید F: فوروارد کردن. در صورتی که از کلیدهای Shift+F استفاده کنید، پنجره‌ی فوروارد در پنجره‌ای جدید باز می‌شود.
کلید Esc: خارج شدن

کلیدهای ترکیبی:
Tab سپس Enter: فرستادن پیام
Y سپس O: آرشیو کردن Conversation و رفتن به Conversation بعدی.
G سپس A: رفتن به قسمت All Mail
G سپس S: رفتن به قسمت Starred
G سپس C: رفتن به قسمت Contacts
G سپس D: رفتن به قسمت Draft
G سپس I: رفتن به قسمت Inboxیکشنبه 14 مهر 1392

کلیدهای میانبر کاربردی در نسخه جدید Yahoo Mail

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :علمی ،


کلید M : چک کردن ایمیل ها
کلیدهای Shift + M : چک کردن همه ایمیل ها
کلیدهای + Ctrl : بستن زبانه (Tab) جاری
کلید N : ارسال ایمیل جدید
کلیدهای Shift + N : ارسال ایمیل جدید در همان پنجره
کلید C : ایجاد یک چت جدید (همچنین کلیدهای Ctrl + Shift + C)
کلید R : پاسخگویی به ایمیل
کلید A : پاسخگویی به ایمیل همه افرادی که در قسمت To قرار دارند
کلیدهای Shift + A : پاسخگویی به ایمیل همه افرادی که در قسمت To قرار دارند در پنجره جدید
کلید F : ازجاع دادن (Forward) ایمیل
کلیدهای Shift + F : ازجاع دادن (Forward) ایمیل در پنجره جدید
کلید K : علامت گذاری ایمیل به عنوان خوانده شده
کلیدهای Shift + K : علامت گذاری ایمیل به عنوان خوانده نشده
کلید L : نشانه گذاری ایمیل (Flag)
کلیدهای Shift + L : برداشتن نشانه ایمیل
کلید Delete : پاک کردن (ایمیل ، مخاطبین و ...)
کلید P : پرینت گرفتن (همچنین کلیدهای Ctrl + P)
کلیدهای Ctrl + S : ذخیره کردن به عنوان پیش نویس (Draft)
کلیدهای Ctrl + Enter : ارسال ایمیل (همچنین کلیدهای Alt+ S)
کلید V : نمایش  یا عدم نمایش محتوای ایمیل های دریافتی در قسمت پایین پوشه جاری
کلیدهای [ + Ctrl : حرکت بین Tabها از راست به چپ
کلیدهای ] + Ctrl : حرکت بین Tabها از چپ به راست
کلید Enter (در لیست ایمیل های دریافتی) : باز کردن ایمیل در پنجره جدید
کلید Enter (در لیست مخاطبین) : باز کردن صفحه ویرایش مخاطب
کلیدهای Ctrl + F : جستجوی کلمه یا عبارتی خاص در متن ایمیل
کلید D : انتقال ایمیل به یک پوشه
کلید F11 : گسترش پنجره به صورت بیشترین ارتفاع
کلید Esc : بستن پنجره ایمیل در حال مطالعه
کلیدهای . + Ctrl : ایمیل بعدی (هنگام باز بودن یک ایمیل)
کلیدهای , + Ctrl : ایمیل قبلی (هنگام باز بودن یک ایمیل)یکشنبه 14 مهر 1392

کلیدهای میانبر ترکیب شده با کلید Windows

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :علمی ،


کلید ویندوز + D = گردش بین پنجره های ویندوز
کلید ویندوز + E = باز کردن Explorer
کلید ویندوز + F = باز کردن جستجوگر پوشه ها و فایل ها
کلید ویندوز + Ctrl + F = باز کردن جستجوگر کامپیوتر در شبکه
کلید ویندوز + Minimize = M کردن تمام پنجره ها
کلید ویندوز + Shift + M = بازگشت پنجره های Minimize شده
کلید ویندوز + R =  نمایش پنجره محاوره ای Run
کلید ویندوز + Tab = گردش بین دکمه های Taskbar
کلید ویندوز + Break = نمایش پنجره System Propertiesیکشنبه 14 مهر 1392

كلید های میانبر

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :علمی ،

Esc لغو عملیات در حال انجام.

F1 راهنما.

F2 در حالت عادی تغییر نام آیتم (های) انتخاب شده . در برنامه های قدیمی تر (معمولا تحت داس)ذخیره فایل جاری.

F3 جستجو.

F4 باز كردن لیست پایین رونده Address Bar

F5 به روز آوری Refresh

F6 مانند كلید Tab بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می كند.

F10 پرش به منو های اصلی یك پنجره مثلFile,Edit,View,...

F11 پنجره جاری را تمام صفحه می كند.

PrintScreen در ویندوز از كل صفحه نمایش یك عكس می گیرد و آن را در حافظه كلیپ بورد قرار می دهد و ما می توانیم در یك برنامه ویرایش عكس مثل Ms-Paint آن را Paste كنید .

Tab بین اجزای پنجره جاری سوییچ می كند .

Space در حالت مرورگر اینترنت اكسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد .مثل Page Down

BackSpace در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یك مرحله به بالاتر میرود (معادل Up) و در مرورگراینترنت اكسپلورر معادل Back است.

Home رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.

End رفتن به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور.

PageUp در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا می رود.

PageDown در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پایین می رود.

 

 

تركیبات كلید Ctrl :
Ctrl+q در بعضی از برنامه ها خروج است.
Ctrl+w در اكثر برنامه هایی كه چند فایل را باهم باز می كنند مثل Ms-Word, كلا Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-internet Explorer, ... فایل باز شده جاری را می بندد.
Ctrl+e جستجو در مسیر جاری.
Ctrl+r تازه كردن صفحه معادل كلید F5 و Refresh
Ctrl+y وقتی كه یك عمل به عقب باز میگردیم (Undo) این كلید ها یك عمل به جلو می روند (Redo) البته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایكروسافت اینگونه هستند .
Ctrl+i باز كردن قسمت علاقه مندی هاFavorites
Ctrl+o باز كردن فایل جدید در اكثر برنامه ها ، معادل File>Open
Ctrl+p پرینت گرفتن در اكثر برنامه ها.
Ctrl+a انتخاب همه آیتم ها.
Ctrl+s در اكثر برنامه ها ذخیره فایل جاری .Save
Ctrl+d در اینترنت اكسپلورر صفحه باز شده جاری را به علاقه مندی ها اضافه می كند (معادل Favorites>Add to Favorites) و در ویندوز هم آیتم (آیتم های) انتخاب شده را پاك می كند.

Ctrl+f جستجو.
Ctrl+h معادل History (ابته در ویرایشگر نوت پد معادل Find / Replace است)
Ctrl+l در اینترنت اكسپلورر معادل File>Open است.
Ctrl+z بازگشت به آخرین عملیات انجام شده .Undo
Ctrl+x انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبوردCut.
Ctrl+c کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد.Copy
Ctrl+v فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد.Past
Ctrl+b پنجره سازماندهی علاقه مندیها (Organize Favorites) را باز می كند.
Ctrl+n در اینترنت اكسپلورر (تقریبا تمامی مرورگرها) یك پنجره جدید باز می كند.
Ctrl+F1 در اكثر برنامه ها ی مختلف راهنمای برنامه را باز می كند .
Ctrl+F4 باز كردن لیست پایین رونده Address Bar در مرورگر اینترنت اكسپلورر و مرورگر ویندوز.
Ctrl+F10 باز كردن منو های بالای پنجره برنامه ها مثل File,Edit,....
Ctrl+BackSpace موقع ویرایش متن همان كار BackSpace را انجام می دهد با این تفاوت كه به جای پاك كردن كاراكتر به كاراكتر كلمه به كلمه پاك می كند.
Ctrl+5 معادل Select All در اکثر ویرایشگر های متنی.
Ctrl+Home درحالت ویرایش مكان نما را به اول صفحه انتقال می دهد.
Ctrl+End درحالت ویرایش مكان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد.
Ctrl+Insert كپی آیتم(های) انتخاب شده در حافظه كلیپ بورد(Copy). 

تركیبات كلید Alt :
Alt+A باز كردن منوی علاقه مندی ها و قرار گرفتن بر روی Add to Favorites
Alt+D انتقال مكان نما به Address Bar
Alt+F4 بستن پنجره جاری.
Alt+Space Bar معادل راست كلیك بر روی نوار عنوان پنجره جاری.
Alt+Esc پیمایش بین پنجره های باز جاری.
Alt+Tab سوییچ كردن بین پنجره های باز جاری.
Alt+BackSpace در بعضی از ویرایشگرها معادل Undo عمل می كند (معمولا ویرایشگرهای قدیمی و تحت داس)
Alt+Home در مرورگر اینترنت اكسپلورر به صفحه خانگی پرش می كند.
Alt+Right Arrow معادل Forward در مرورگر ویندوز.
Alt+Left Arrow معادل Back در مرور گر ویندوز.
Alt+Number تركیب كلید Alt به همراه زدن یك عدد از قسمت سمت راست صفحه كلید در حالت ویرایش یك كاراكتر معادل كد اسكی عدد وارد شده نمایش می دهد . مثلا اگر Alt را نگه داشته و 789 را وارد كنیم پس از رها كردن كلید Alt این كاراكتر نمایش داده می شود : § .
Alt+Enter متعلقات (Properties) آیتم(های) انتخاب شده را نمایش می دهد.
Alt+PrintScreen از پنجره جاری یك عكس تهیه می كند و به حافظه كلیپ بورد انتقال می دهد.

 


تركیبات كلید Shift :

Shift+F10 معادل راست كلیك.
Shift+Del پاك كردن كامل آیتم (های) انتخاب شده .یعنی بدون این كه به سطل بازیافت انتقال یابد پاك می شود.
Shift+tab وارونه كاری كه Tab انجام می دهد.
Shift+Insert فراخوانی اطلاعات از حافظه كلیپبورد (Paste)

 

 

تركیبات WinKey :
خود WinKey باز شدن منوی Start در ویندوز.
WinKey+E باز كردن My Computer در حالت Folders.
WinKey+R باز كردن پنجره Run.
WinKey+U باز كردن پنجره Utility Manager.
WinKey+D نمایش دسكتاپ معادل Show Desktop
WinKey+F جستجو.
WinKey+Ctrl+F جستجوی یك كامپیوتر در شبكه.
WinKey+L قفل كردن كامپیوتر .یا رفتن به حالت Swich User
WinKey+M تمامی پنجره های باز را Minimize می كند.
WinKey+Shift+M تمامی پنجره های Minimize شده را Restore می كند.

 


شنبه 13 مهر 1392

سوال فیزیک دانشگاه کپنهاگ

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    نوع مطلب :ترین ها ،پند و قند ،علمی ،

● سوال: 
چگونه می‌توان با یک فشارسنج ارتفاع یک آسمان‌خراش را محاسبه کرد؟

● پاسخ یک دانشجو:
"یک نخ بلند به گردن فشارسنج می‌بندیم و آن را از سقف ساختمان به سمت زمین می‌فرستیم. طول نخ به اضافه طول فشارسنج برابر ارتفاع آسمان‌خراش خواهد بود.

این پاسخ ابتکاری چنان استاد را خشمگین کرد که دانشجو را رد کرد.. دانشجو با پافشاری بر اینکه پاسخش درست است به نتیجه امتحان اعتراض کرد. دانشگاه یک داور مستقل را برای تصمیم درباره این موضوع تعیین کرد. داور دانشجو را خواست و به او شش دقیقه وقت داد تا راه حل مسئله را به طور شفاهی بیان کند تا معلوم شود که با اصول اولیه فیزیک آشنایی دارد. دانشجو پنج دقیقه غرق تفکر ساکت نشست. داور به او یادآوری کرد که وقتش درحال اتمام است. دانشجو پاسخ داد که چندین پاسخ مناسب دارد اما تردید دارد کدام را بگوید. وقتی به او اخطار کردند عجله کند چنین پاسخ داد:

"اول اینکه می‌توان فشارسنج را برد روی سقف آسمان‌خراش، آنرا از لبه ساختمان پائین انداخت و مدت زمان رسیدن آن به زمین را اندازه گرفت. ارتفاع ساختمان مساوی یک دوم g ضربدر t به توان دو خواهد بود. اما بیچاره فشارسنج ."

"یا اگر هوا آفتابی باشد می‌توان فشارسنج را عمودی بر زمین گذاشت و طول سایه‌اش را اندازه گرفت. بعد طول سایه آسمان‌خراش را اندازه گرفت و سپس با یک تناسب ساده ارتفاع آسمان‌خراش را بدست آورد ."

"اما اگر بخواهیم خیلی علمی باشیم، می‌توان یک تکه نخ کوتاه به فشارسنج بست و آنرا مثل یک پاندول به نوسان درآورد، نخست در سطح زمین و سپس روی سقف آسمان‌خراش. ارتفاع را از اختلاف نیروی جاذبه می‌توان محاسبه کرد : T = 2 pi sqroot (l / g) ."

"یا اگر آسمان‌خراش پله اضطراری داشته باشد، می‌توان ارتفاع ساختمان را با بارومتر اندازه زد و بعد آنها را با هم جمع کرد."

"البته اگر خیلی گیر و اصولگرا باشید می‌توان از فشارسنج برای اندازه‌گیری فشار هوا در سقف و روی زمین استفاده کرد و اختلاف آن برحسب میلی‌بار را به فوت تبدیل کرد تا ارتفاع ساختمان بدست آید."

"ولی چون همیشه ما را تشویق می‌کنند که استقلال ذهنی را تمرین کنیم و از روش‌های علمی استفاده کنیم، بدون شک بهترین روش آنست که در اتاق سرایدار را بزنیم و به او بگوییم: اگر ارتفاع این ساختمان را به من بگویی یک فشارسنج نو و زیبا به تو می‌دهم ."

این دانشجو کسی نبود جز نیلز بور، تنها دانمارکی که موفق شد جایزه نوبل در رشته فیزیک را دریافت کندتعداد کل صفحات: 2 1 2